Fakta og media

Mange opplever å bli utsatt for feilbehandling, unødvendig tvangsbruk, maktovergrep og mangel på hjelp innenfor norsk psykiatri.

 

Helsetilsynets undersøkelse som viser at mange mennesker med psykiske lidelser ikke får hjelp:

http://www.ba.no/nyheter/helsemagasinet/article5015231.ece

Riksrevisjonen kritiserer psykiatrien:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Knusende-kritikk-av-psykiatrien-6592002.html

Innslag i Dagsrevyen- økt bruk av tvang i norsk psykiatri til tross for økte bevilgninger til å redusere tvangsbruk.

http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/148215/

.

Unødvendig tvangsbehandling kan føre til alvorlig skade, og mange tør ikke ta kontakt med helsevesenet pga frykt for tvang:

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/helse/ukjente-konsekvenser-av-tvangsbruk-i-psykiatrien-3135199.html

I SINTEFs rapport A4572 –Delrapport fra Reidun Norvoll, Brukerorienterte alternativer til tvang. Følgende kommer fram (side 29):

”3.5.3 Traume-informert behandling og omsorg (”care”)

(…) Bakgrunnen for den økende oppmerksomheten er forskning som viser at det finnes en stor forekomst (opp til 98%) av traumatiske livshendelser  for mennesker med psykiske lidelser og som er innlagt i institusjon.

Man mener så at tvang kan skape traumer eller post-traumatisk stress syndrom som gir alvorlige ettervirkninger. Behandlings- og omsorgssystemene bør dermed bygge inn en tenkning om at tvangsmessige eller voldelige handlinger potensielt kan føre til retraumatisering og/eller skape nye traumer og derfor bør unngås.”

Lenke til rapporten:

http://www.sintef.no/publikasjon/?pubid=SINTEF+A4572

.

Likestillings- og diskrimineringsombudets nyeste rapport til FN: Norge bryter funksjonshemmedes menneskerettigheter

http://www.ldo.no/nyheiter-og-fag/nyheiter/nyheiter-2015/bryter-funksjonshemmedes-menneskerettigheter/

Brudd på menneskerettighetene i psykiatrien:

http://www.nrk.no/norge/mange-overgrep-i-norsk-psykiatri-1.5635957

.

Psykiatrien bruker store deler av helsebudsjettet uten at de får folk friske- Schizofreni er Norges dyreste lidelse:

Schizofreni alene koster Norge mer enn alle kreftsykdommer og hjerte- og kar-sykdommer til sammen. (SINTEF rapport).

http://www.dinside.no/346778/norges-dyreste-lidelse

Norge verst på svingdørspasienter – Rådet for Psykisk Helse

http://www.psykiskhelse.no/index.asp?id=31300

.

Ensidig fokus på legemidler som behandling i psykiatrien:

Psykofarmaka helbreder ikke psykiske lidelser.  I beste fall demper de symptomer, men ofte gir de alvorlige bivirkninger og varige helseskader.

http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2174657/psykiatri-paa-afveje/

.

Pasienter, pårørende, politikere og fagfolk har etterspurt alternativer til tvang og ensidig fokus på legemidler i mange år, uten at det har skjedd så mye. Det er heldigvis den senere tid vært økende fokus på denne problematikken i media og hos ansvarlige myndigheter. Men det mangler fremdeles reelle og gode alternativer til tvang, og et tilbud til alle dem som av gode grunner har mistet tilliten til psykiatrien.

Sitat fra «Tid for endring og paradigmeskifte – Særuttalelse WSO»:

«Mange ønsker en annen form for psykisk helsehjelp enn det den tradisjonelle psykiatrien kan tilby, og motsetter seg derfor psykiatrisk behandling. Pr. i dag innebærer dette en risiko for tvangsbehandling. Det er nødvendig å bygge opp et mangfold i tjenestetilbudet, slik at mennesker som trenger hjelp får reelle valgmuligheter.»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.