Læring og mestring

Vi ønsker å ha et mestringssfokus som dreier seg om å vektlegge og bygge på det som virker istedenfor å reparere det som er sykt (Antonovsky 1991). Å lære å mestre livet vil være det sentrale.

Vi vil ha fokus på det friske og det unike hos hver enkelt klient. Helse- og mestringsstedet vil unngå å ha fokus på diagnosebetegnelser og sykdom.

Klientene samarbeider med flere typer fagpersoner og erfaringskonsulenter i et trygt og likeverdig fellesskap med gjensidig respekt. Her får de hjelp med å bygge opp fysisk og psykisk helse. Å formidle håp vil også være grunnleggende.

Klientene får muligheter til å bruke og å utvikle sine ressurser samtidig som individuelle behov og ønsker vil bli tatt hensyn til. En viktig del av tilbudet vil være hjelp til å opprettholde sitt nettverk av familie og venner. De som trenger det vil få hjelp til å etablere gode relasjoner, komme i gang med egne fritidsaktiviteter, studier eller jobb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.