Brukermedvirkning

Brukermedvirkning- en selvfølge

http://helsedirektoratet.no/psykisk-helse-og-rus/brukere-og-parorende/brukermedvirkning/Sider/default.aspx

Fleksible behandlingsopplegg tilpasset den enkeltes situasjon og behov. Kombinere opphold på senteret med behandling hos egen behandler/terapeut. Tilstrebe varige relasjoner, hvor tillit kan opparbeides over tid. I motsetning til å bli utsatt for stadig nye behandlere på veien rundt i systemet.

”Nothing about us without us”: “Intet om oss uten oss” (Anderson/Deegan) Sepreps Dialog, 02/09-2004

Notater og evaluering skrives av klient og behandler/personale i fellesskap, hvor begge signerer. I motsetning til journaler som ofte blir fulle av feil pga feiltolkninger og misforståelser, noe som kan få alvorlige konsekvenser i den videre behandlingen i systemet.

Klienten er alltid til stede når behandling skal drøftes eller evalueres. I motsetning til behandlingsmøter hvor pasienter blir drøftet og vurdert uten å kunne delta eller uttrykke seg, noe som kan resultere i behandling som er lite i overensstemmelse med pasientens ønsker og behov.

Tidligere brukere vil sitte i styret for senteret. Folk med erfaringskompetanse. Dette vil gi en trygghet for de som søker hjelp og som har mistet tilliten til psykiatrien pga opplevd tvang og overgrep.

Erfaringskompetanse likestilles med fagkompetanse ved ansettelser.

Samarbeid med pårørende og klientens nettverk.

Frihet fra tvang. Et senter hvor det ikke brukes noen form for tvangsbehandling.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.