Hva vil vi tilby?

Hva slags tilbud?

Vi tenker oss fleksible løsninger og er foreløbig åpne for mange muligheter mht beliggenhet og modeller/struktur.

Landlige og vakre omgivelser med tilgang til turområde….

Eller et hus i byen, kanskje mer som et slags hotell?

Eller flere mindre hus, da mange av de psykisk sårbare har det best i mindre grupper…..

En mulighet er å starte helt i det små med et botilbud til 3-4, noe som er mulig uten omfattende kostnader og investeringer….

Et senter kombinert med en modell hvor man får hjelp der man bor, enten i egen familie eller i vertsfamilier, inspirert av Familievårdstiftelsen i Gøteborg…..

http://www.familjevardsstiftelsen.se/

Et krisesenter for folk i psykiske kriser og livskriser. Noen vil kanskje få god nok hjelp av et trygt sted med omsorg, regelmessig søvn og mat for noen dager. (Se Trygghetsenheten ved Bjørnegård psykososiale senter i Bærum; https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Helse_og_sosial/psykiskressurs/bjornegard/

Inntil alle kommuner har et slikt tilbud vil det være behov for et slikt krisesenter for alle uavhengig av bosted.

Andre vil trenge langvarig oppfølging, foreksempel ved nedtrapping av psykofarmaka.

Det ideelle er et godt lokalbasert psykisk helsearbeid i alle kommuner/bydeler, men så lenge dette ikke finnes, vil det være behov for alternative tilbud. Noen vil også ha behov for å komme bort fra sitt lokalmiljø enten midlertidig eller permanent.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.