Velkommen til Dugnad for Frihet

OBS! Denne siden er ikke oppdatert siden 2013. 

Hvordan ønsker du å bli møtt når du opplever livskriser og psykiske problemer?

Det finnes gode tilbud innenfor lokalt psykisk helsearbeid og innenfor psykisk helsevern, og mange opplever å få god hjelp.

Men brukererfaringer og offentlige utredninger viser også at mange blir møtt med nedlatende holdninger, sykeliggjøring og manglende helhetssyn. I tillegg opplever mange å ikke få hjelp når de trenger det.

Brukermedvirkning er lovpålagt, likevel opplever mange å bli utsatt for unødvendig tvang og maktovergrep. Politiske føringer legger vekt på å redusere tvangsbruk. Man ønsker å forebygge tvang gjennom blant annet å utvikle alternative metoder til tvang, herunder medisinfrie behandlingstilbud.

Dugnad for frihet ble startet for å realisere dette. Vi tar brukermedvirkning, helhetlig behandling og menneskerettigheter på alvor.

VI JOBBER FOR AT DET SKAL ETABLERES DØGNÅPNE  HELSE- OG MESTRINGSSENTER FOR MENNESKER SOM MØTER  LIVSKRISER OG PSYKISKE PROBLEMER.

HELHETLIGE PSYKISKE HELSETILBUD – MED FOKUS PÅ INDIVIDUELLE BEHOV, VALGFRIHET OG ET POSITIVT MENNESKESYN.